Välkommen! Mitt namn är Johan Sundkvist. Jag är arbetsrätts- och IT-jurist på en Sveriges största advokatbyråer. Du har kommit till min personliga hemsida. Här finner du bland annat mer information om mig och kontaktuppgifter.